P?yny w beczkach 200 litrowych. Rozlewamy w kanistry 5, 10, 20, 30 litrowe
Nazwa wyrobu Opis
Benzyna ekstrakcyjna
Nitro
Nafta
Aceton
Alkohol izopropylowy
Inkoplast zmywacz offsetowy, r?czne mycie obci?gw gumowych, dzia?anie antykorozyjne /zmywacz uniwersalny/
OFF ixonol vel zmywacz offsetowy, r?czne mycie obci?gw gumowych, dzia?anie antykorozyjne
Neubol 2000 zmywacz offsetowy, r?czne mycie obci?gw gumowych, umo?liwia wyeliminowanie innych ?rodkw myj?cych
Poliforte zmywacz offsetowy mocny, r?czne mycie obci?gw gumowych, dzia?anie antykorozyjne
Neubolith silny, bardzo lotny ?rodek, do mycia obci?gw gumowych
Regum ES 50 impregnator obci?gw gumowych /zmywacz extra/.
Wasch 2000 zmywacz offsetowy mieszalny z wod? 1:1, mycie r?czne.
Neubol RFE zmywacz offsetowy mieszalny z woda 1:1 temp. zap?onu 65C, mycie r?czne i automatyczne. ADR III kl
Neubol WA 130 zmywacz offsetowy do myjek automatycznych posiadaj?cy certyfikat Rollanda i Heidelberga,atesty FOGRA./temp. zaplonu 65C/.ADRIII kl.
Uniklean zmywacz offsetowy produkowany przy u?yciu surowcw najwyzszej jako?ci ,?agodny w zapachu, o dzia?aniu antykorozyjnym, ADRIII kl., uzyska? atesty FOGRA
Rozcie?czalnik do farb UV R1
Schwego Cllean 8485 ?rodek do r?cznego czyszczenia obci?gw gumowych .Nie zawiera chlorow?glowodorw .Mieszalny z wod? . Zapobiega korozji. op. 20 litrw
Wywo?ywacz Developer 1:9 op. 2 litry
Melczko r?owe Ekoplate op. 1 litr
?rodek gumujacy KODAKop. 5 litrw /guma arabska/
?rodek gumujacy Plate Gum op. 2 litry /guma arabska/
Wk?ady foliowe Heildelberg SM 102 op. 100 sztuk
Super blue z nitk? antystatyczn? /producent Pri USA/
Folia monta?owa
Papiery kalibrowane /tak?e formaty na zamwienie/
Folia podk?adowa samoprzylepna /1,3m szer./
W?knina czyszcz?ca SONTARA
Emulsja silikonowa GPS 35 /wodna emulsja polidimetylosiloksann/ beczka kontener/
Folia do uszlachetniania drukw ERVISA - producent Hiszpania