kleje

Nazwa wyrobu Opis
Klej topliwy EUKALIN 2597 do ??czenia kraw?dzi arkuszy, topliwy, przeznaczony do przerobu na automatach, o ?rednim czasie otwarcia
Klej topliwy EUKALIN 2594 do ??czenia kraw?dzi arkuszy, topliwy, przeznaczony do przerobu na automatach, o ?rednim czasie otwarcia, uniwersalny
Klej topliwy 2860 BRA do ??czenia kraw?dzi arkuszy, topliwy, przeznaczony do przerobu na automatach o ?rednim czasie otwarcia
Klej topliwy EUKALIN 260 klejenie boczne
Klej EUKALIN ?elatynowy 9701BCA do przerobu na automatach
Klej EUKALIN 4187N przeznaczony do wklejania okienek foliowych do kopert, pude?ek
Klej EUKALIN 5183L przeznaczony do sklejania kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach
Klej EUKALIN 6033 przeznaczony do trudnych powierzchni
Klej EUKALIN 5482 przeznaczony jest do wklejania okienek foliowych z r?nego rodzaju materia?u
Klej EUKALIN 4479 blau przeznaczony do klejenia wzd?uznego zestaww formularzowych lub klejenia falcowego, tak?e do prowadzenia przerobu na odpowiednich systemach dyszowych
Eukalin 6271VL lepko?? 500 mPas, klej o niskiej lepko?ci do klejenia wzd?u?ego kartonw, tak?e o trudnej powierzchni , na maszynach szybkobie?ych
Eukalin 6412 VL
lepko?? 7500 mPas , przeznaczony do klejenia kartonazy, tak?e trudnych powierzchni ,np. lakierowanych pude?ek sk?adanych. Najcz??ciej stosowany jest do powierzchni powleczonych PE/PP/PET. Nie mo?e by? stosowany do powierzchni dwulakierowanych.
Eukalin 4187
lepko?? 4500 mPas (wiecznie ?ywy) przeznaczonydo wklejania okienek foliowych , do kopert , pude?ek , kopert o zdj??, materia?w reklamowych , z r?nego rodzaju materia?w np. polistyrenu, PVC, pergaminu, acetatu.
Klej nie nadaje si? do nie przygotowanych folii poliolefinowych takich jak OPP, PP, lub PE.
Eukalin 4187N lepko?? 14000 mPas (wiecznie ?ywy) przeznaczonydo wklejania okienek foliowych , do kopert , pude?ek , kopert o zdj??, materia?w reklamowych , z r?nego rodzaju materia?w np. polistyrenu, PVC, pergaminu, acetatu.
Klej nie nadaje si? do nie przygotowanych folii poliolefinowych takich jak OPP, PP, lub PE.
Eukalin 6185 DD 400
lepko?? 4000 mPas kleje przeznaczone do klejenia kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach , np.lakierowanych pude?ek sk?adanych lub displayi. Nie mog? by? jednak stosowane do powierzchni druklakierowanych lub poliolefinowych ktre nie s? wcze?niej przygotowane.
Eukalin 5183 L 400
lepko?? 4000 mPas kleje przeznaczone do klejenia kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach , np.lakierowanych pude?ek sk?adanych lub displayi. Nie mog? by? jednak stosowane do powierzchni druklakierowanych lub poliolefinowych ktre nie s? wcze?niej przygotowane.
Eukalin 5183 L 250
lepko?? 2550 mPas kleje przeznaczone do klejenia kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach , np.lakierowanych pude?ek sk?adanych lub displayi. Nie mog? by? jednak stosowane do powierzchni druklakierowanych lub poliolefinowych ktre nie s? wcze?niej przygotowane.
Eukalin 5183 L 100
lepko?? 1000 mPas kleje przeznaczone do klejenia kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach , np.lakierowanych pude?ek sk?adanych lub displayi. Nie mog? by? jednak stosowane do powierzchni druklakierowanych lub poliolefinowych ktre nie s? wcze?niej przygotowane.
Eukalin 5183 L 50
lepko?? 500 mPas kleje przeznaczone do klejenia kartona?y, tak?e o trudnych powierzchniach , np.lakierowanych pude?ek sk?adanych lub displayi. Nie mog? by? jednak stosowane do powierzchni druklakierowanych lub poliolefinowych ktre nie s? wcze?niej przygotowane.
Eukalin 288 BR
stosuje si? do ??czenia bezszyciowego r?nych gatunkw papieru i posiada dobr? przyczepno?? krawedzi arkuszy (powlekanie grzbietw, lepko?? 2600 mPas)
Eukalin 9702 BC A
klej glutynowy do oprawy twardej ( lepko?? 1100 mPas)
Samtack 391/BRF termotopliwy
stosuje si? do ??czenia bezszyciowego r?nych gatunkw papieru , posiada dobr? przyczepno?? kraw?dzi arkuszy (powlekanie grzbietw)
Klej typ CR. Makrolep P /g?sty/ op. 70 kg
Kleje do kaszerowania -Makrolep P-ka op. 70 kg
Kleje firmy Jowat topliwe , do zawieszania, ?elatynowe, do kaszerowania