Obci?gi gumowe

Nazwa wyrobu Opis
Obci?gi gumowe offsetowe CONTI Litho HC Kolor niebieski
Grubo?? ISO 112636 1,69/1,95 mm
Twardo?? ca?kowita-73 Shore A
Chropowato?? Rz (DIN 4768)=4 um
Kompresyjno?? 8%
P?askorwnoleg?o?c na ca?ym arkuszu max. +/-0,0015mm
Wyd?uzenie <0,9+/-0,3% przy 500N/5cm (DIN 16621 i 53354),
Warstwa kompresyjna budowa: zamkni?te mikropory z nadci?nieniem w zamkni?tych
p?cherzykach, 2-pogrubiona warstwa tkaniny, powierzchnia obci?gu dok?adnie wyszlifowana. Kompresyjno?? -przy 1350 kPa 0,207mm +/-0,027 mm
Wk?ady tkaninowe dwie kalibrowane wk?adki
Obci?gi gumowe offsetowe CONTI Entropia HC Kolor- zielony
Grubo??- ISO 53505 1,95mm
Twardo?? ca?kowita 48 Shore A
Chropowato??Rz(DIN 4768 )< 6um
Kompresyjno?? przy 1350kPA 0,207mm+/-0,027mm
Wk?ady tkaninowe dwie kalibrowane wk?adki.
Wyd?uzenie (DIN 16621 & 53354) : 0,9%+/-0,3% przy 500N/5cm.
Grubo??: 1,95 mm
P?yty offsetowe firmy CONTINENTAL
Kontrbigi firmy szwedzkiej Stanssystem AB symetryczne standard o szeroko?ci kanalika od 0,8 do 2,6 mm,niesymetryczne oraz podwojne o odstepach pomi?dzy kanalikami od 3 do 5 mm. Kontrbigi wykonane sa z wysokiej jako?ci komponentw PVC oraz podk?adu stalowego z warstwa samoprzylepn? u?atwiaj?ca montaz .Przeznaczone sa do bigowania papieru o gramaturze do 150 g/m2, a tak?e tektury litej i kartonu o gramaturze od 150 do 700 g/m2.Wytrzyma?osc kontrbigw do 100 tys. egzemplarzy. Cena 125 PLN /paczka 30mb
Folie polipropylenowe laminacyjne do uszlachetniania drukw.
Producent HIROTAC Japonia. Rodzaje-b?yszcz?ca gr. 24 mic, matowa gr. 27 mic. Nawoje 3000 m. Dost?pna szeroko?c od 260 mm do 700 mm
KARTON jednostronnie powlekany CARTOPAK format B1 gram 235, 250, 280, 320, 340, 380, 440
G?bki wiskozowe
R?kawice gumowe kwasoodporne
Myd?o drukarskie op. 10 kg